Måndag 20 juli: Nytt liv – ett levande hopp

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Petrusbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare.

Läs 1 Petr 1:1–12.

Titta noga på vers 1 och 2. Hur beskrivs en kristen här? Tänker du så om dig själv? Vad finns anledning att be och tacka för?

Avsnittet som följer talar om det levande hoppet. Vad betyder hoppet om himlen för dig? Vad skulle hända med oss om vi talade mer om detta med varandra? Frälsningen?