Måndag 20 april: Guds vägledning

Denna vecka läser vi ur Matteusevangliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan.

Läs kapitel 1–2

Matteus inleder sitt verk med att nedteckna Jesus släkttavla. I den nämns Rachav. Läs om henne i Josua 2 och fundera över:
Varför tror du Rachav gömmer de Israeliska männen? Om du hade varit i ”Rachavs kläder,” hade du gjort samma sak. Varför, varför inte?

Vidare i kapitel 2 kan vi läsa om stjärntydarna som fick en tydlig vägledning var de skulle gå. Fundera över: Har du någon gång upplevt Guds vägledning i ditt liv? Om ja: Hur gick det
till?

Är det något område i ditt liv du skulle vilja att Gud vägledde dig? Om ja, vilket område är detta? Varför vill du att Gud ska vägleda dig?