Måndag 19 oktober: Ramberättelsen

Läs Job 1:1–2:13 och 42:7–17.

Ramberättelsen i Jobs bok ger bakgrund och sammanhang för det som är bokens budskap.

Vad säger dessa kapitel om lidandet i världen, om orsak och verkan, om begripligt och obegripligt?

 

Denna vecka läser vi ur Jobs bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.