Måndag 18 maj: Hur presenterar vi Jesus?

Denna vecka läser vi ur Johannesevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, missionär och präst i Etiopien.

Läs Joh 1.

Johannesprologen, som den kallas, är Johannes storslagna presentation av Jesus. Han anknyter till skapelsen och låter sedan ”den siste profeten”, Johannes Döparen, presentera Jesus med sina ord.

Hur skulle du presentera Jesus idag? Vilka ord, bilder, liknelser kan nutidsmänniskan ta till sig och bli fascinerad av?