Måndag 16 mars: De allra första

Denna vecka läser vi ur Apostlagärningarna. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 2–3.

Vad i den första församlingens liv och attityder attraheras du av? Finns det delar som skrämmer dig och i så fall varför?

Lärjungarnas frimodighet och självklara tro på Guds ingripanden är främmande för många utav oss idag. Vad kan vara orsaker till att vår tro inte får samma självklara uttryck?