Måndag 16 februari: 3 Mos 1–2

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generation”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 1–2

I Första Mosebok talar Gud från himlen, i Andra Mosebok talar Gud från berget (Sinai), och nu i Tredje Mosebok talar Gud från tabernaklet (1:1). Han bor nu mitt ibland sitt folk, vilket är hans vilja, men innebär också större ansvar från folkets sida.

Fundera på hur nära du vill att Gud ska komma dig? Finns det något som gör dig rädd för att släppa in honom? Be den Helige Ande visa dig om det är så. Våga släppa kontrollen och be att Gud ska få komma nära dig idag.