Måndag 13 april: Debora

Denna vecka läser vi ur Domarboken och Rut. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Dom 4–5.

Till Debora gick man för råd och domslut. Vem går du till för råd? Vad är det som gör att du går till just henne eller honom?

I Domarboken som helhet markeras igen och igen skillnaden i konsekvens mellan att leva ett gudsfrånvänt, ont liv eller ett liv där man ropar till Gud och vänder om. När människor gör det onda prisger Gud dem åt deras fiender och tvärtom. Vad gör du för reflektion kring Guds handlande i texten?