Måndag 12 oktober: Han som är A och O

Läs kapitel 1–2.

I Uppenbarelseboken framträder Jesus i hög grad som den Mäktige, den uppståndne Herren. Men kopplingen är hela tiden tydlig till att Hans verk på korset. Notera hur Jesus beskrivs av Johannes i 1: 5–8, 12–18. Notera också kopplingen till ”Människosonen” i Daniel kapitel 7 och 10.

De sju församlingarna låg nära varandra, församlade i nuvarande västra Turkiet. Det Jesus tar upp är sådant som hör till deras identitet som församling på en viss ort och deras situation mitt i det Romerska riket. För var och en av församlingarna är det en svår utmaning att hålla sig till Den ende sanne Guden mitt i en gudsfrånvänd värld. Jesus lyfter oftast fram en sak som är positiv och en som de måste vända om ifrån. Om Jesus talade om den församling du är en del av, vad tror du att Han skulle lyfta fram som positivt och vad tror du Han skulle utmana?

 

Den här veckan läser vi ur Uppenbarelseboken. Faktatexten och reflektionerna är skriven av Lena Harris, högskoleadjunkt, England.