Måndag 11 maj: En kungs död

Denna vecka läser vi ur Andra Samuelsboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

2 Sam 1–2

David begråter sin älskade Jonathan och Saul. Trots Sauls galenskap och hans förföljande av David, begråter David honom som Guds smorde. Han är fylld av sorg. Finns det människor i ditt liv som svikit, gjort dig illa som du behöver ta dig tid att sörja över? Inte över det de gjort dig utan över deras liv och det som var gott som gått förlorat?