Måndag 10 augusti: kapitel 1–2

Denna vecka läser vi ur Andra Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Läs kapitel 1 –2.

Salomon ber Gud om vishet och kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag som kung. Vad ber du om och hur formulerar du din bön?

När Salomon ”beställer” templet vill han ge Gud det allra finaste. Vad är det finaste du kan ge Gud? På vilket sätt syns det i ditt liv att Gud är helig?