Måndag 1 juni: Bön som behagar Gud

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 3–4.

Salomos insåg här i sina unga år hur svag och maktlös han var i sig själv och bad Gud om hjälp. Vi har lärt oss att Salomo bad om vishet, men mer specifikt så bad han faktiskt om ett lydigt hjärta som håller sig till Gud och hans vilja. Går du i en riktning av att bli mer beroende eller mer oberoende av Gud?

Det står att Salomos bön behagade Herren, och våra böner speglar ofta vårt hjärta. Vilka typer av böner behagar Gud? Hur kan vi veta?

Salomo levde ut det som Jesus uppmanar oss att göra i Bergspredikan: ”Sök Guds rike först så ska du få allt det andra också.” Hur ser denna prioritering ut i ditt liv?