Lördag 8 augusti: De yngre behöver de äldre

Denna vecka läser vi ur Första Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jens Gunnarsson, student vid Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 22.

Om du hör till en lite äldre generation bör du göra detta för de lite yngre i din församling:

  1. Förse dem med vad de behöver för att fortsätta bygga församling efter att du är borta (När David tänkte på vad Salomo en dag skulle uträtta för Gud, sade han ”Jag skall därför göra förberedelser för det”).
  2. Ge dem vägledning (David befallde Salomo att bygga templet, och instruerade honom att hålla Guds bud).
  3. Uppmuntra dem (David övertygade Salomo om att han inte behövde känna sig modlös, utan skulle vara frimodig).
  4. Verka för att församlingen släpper fram unga ledare (David befallde Israels övriga hövdingar att hjälpa Salomo med tempelbygget).

Hur ska du konkret göra detta?

Om du är yngre: Lyssna till vad de äldre har att säga, lyd Guds bud och tjäna Gud frimodigt!