Lördag 7 november: Nåd går före rätt

Läs Filemonbrevet.

Paulus skriver och ber Filemon att inte straffa Onesimos för att denne rymt från honom (Filemon skulle haft möjlighet att göra det). Istället ber han honom att ta emot Onesimos med nåd, som en älskad broder. Paulus uttrycker även en stor tacksamhet över hans och Filemons vänskap.

Vilka människor i din närhet kan du visa nåd? Finns det någon runt dig som felat mot dig som du vill förlåta? Har du vänner som du är särskilt tacksamma över? Passa på att berätta det för dem!

 

Denna vecka läser vi ur Titusbrevet, Filemonbrevet och Judasbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Mikael Rastas, distriktskonsulent EFS Mittsverige.