Lördag 7 mars: Josua 10-12

Denna vecka läser vi ur Josua. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, EFS missionär i Addis Abeba, Etiopien.

Läs kapitel 10–12.

Detta är en genomgång av resten av erövringen, inklusive en återblick. Det visar oss tydligt hur Gud är med Israel och ger oss ett exempel på ett otroligt starkt bönesvar, en storslagen händelse! Men vad som borde vara mest storslaget för oss är att Gud lyssnar på en enskild mans bön. Och att det är likadant idag: Gud hör varje enskild bedjare.

Vad vill du be Gud om i dag? För egen del? För din familj? För Sverige? Be med visshet om att du ber till en Gud som säger: Han åkallar mig och jag svarar honom. Ps 91:15.