Lördag 6 juni: Torka

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 17.

Torka och hungersnöd är något vi kan uppleva både fysiskt och andligt. Vad kan denna berättelse om Elia lära oss om tider av torka i vårt kristna liv?

Läs vers 14 ett par gånger och låt det bli ett tilltal in i ditt liv och kanske in i en specifik situation. Vad säger Gud till dig genom detta bibelord?

Elia som väcker upp den unge pojken kan få utmana vår tro. Finns det situationer där du inte ska nöja dig med läget utan våga utmana dig själv och Gud och tro honom om större mirakler?