Lördag 5 september: Klag 4

Läs Klagovisorna 4.

Omvända öden är ett tema i detta kapitel. Författaren söker tröst i kunskapen om att när Juda har avtjänat sitt straff kommer även de hedniska nationerna Gud har använt för att tukta Juda stå till svars för sina handlingar.

  • Vilka exempel på omvända öden finns i texten? Vilka känslor förmedlas av dessa exempel?
  • Vem är Herrens smorde i 4:20?
  • Om man inte stretar emot Herrens tuktan utan lär sig av den, vad kan man då hoppas på? På vad hoppas vi som individer, som kristen kyrka och som nation?

Denna vecka läser vi ur Klagovisorna. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.