Lördag 4 juli: Mika 3–5

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Mika 3–5.

Varning om domen – Mika 3:1-12; Löftet om upprättelse – 4:1–5:15. Dagens text handlar om ledarnas, prästernas och de falska profeternas synd. I Mika 4:9–5:5, presenteras tre utsagor (4:9–10; 4:11–13; 5:1–5). Var och en börjar med ordet “nu” i den hebreiska grundtexten och visar den tydliga kontrasten mellan folkets situation och hur det kommer att bli när Gud skipar den slutgiltiga rättvisan i världen.

  • Mika kallar andliga ledare att leva värdigt sin kallelse. För många ledare betraktade sin kallelse som bara ett jobb. Vilken roll spelar en människas karaktär om hon är kompetent?
  • Folket trodde att inget ont skulle hända dem eftersom de hade förbundsarken som något slags amulett (3:11). Hur kan en människas religiösa tro skapa en falsk trygghet? Hur ser vi till att vår trygghet byggs på en stabil grund?
  • Hur beskriver Mika Israels kommande messias?