Lördag 4 april: Den laglöse

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Thessalonikerbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Thess 2.

Här ser vi en bild målas upp som i en film. Mörkrets son, den laglöse, i motsats till Guds son, som med falska tecken och orättfärdighetens alla konster förför och lockar i fördärv. (Detta beskrivs även hos Johannes i Upp. 13). Dessa båda texter har tolkats som profetior om en faktisk person som ska komma (och flera personer genom åren har fått bära titeln (exempelvis kejsar Nero och Hitler).

Tappa inte fattningen och bli uppskrämda skriver Paulus precis innan detta i relation till Herrens dag.

Vad skulle du säga är viktigast att ta med sig in i sitt liv i relation till den yttersta tiden?