Lördag 31 oktober: Ester 8

Läs Ester 8.

Här kommer en total vändpunkt i boken då rättvisan triumferar. Det som tidigare tillhört Haman och använts till onda avsikter hamnar nu i rättvisans händer genom Ester. Hamans bostad, hans rådgivande position (och därmed inflytande över kungens beslut) samt kungens sigill som verkställer kungens beslut i provinserna.

Vi kan se denna vändpunkt som en uppmuntran att be för totalvändningar i olika orättvisor och förtryck som pågår i dag. Ta en stund för att lista orättvisor som du vill se en totalvändning kring och be sedan.

 

Denna veckan läser vi ur Esters bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Maria Smeds, utvecklingskonsulent EFS.