Lördag 30 maj: Att förbli …

Denna vecka läser vi ur Johannesbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt och student vid Johannelund.

Läs 2 Joh.

Vad innebär det att förbli i Kristi lära? Det Johannes skriver i brevet kan uppfattas som väldigt hårt. Om en människa inte har Kristi lära ska man inte släppa in personen i huset eller hälsa personen välkommen, om man gör det blir man också medbrottsling. Varför tror du att Johannes säger som han gör? Hur går det ihop med kärleksbudet? Kan man älska en annan människa om man inte hälsar eller släpper in den i sitt hem?