Lördag 3 oktober: Gud är inte tyst

Läs Hes 40–42.

Hesekiel talar inte bara ut Guds ord, han visar ganska ofta handling vad Gud vill säga, efter att han fått uppleva i sig själv vad det handlade om.

Hur talar Gud till dig? Kanske kan du säga direkt när du får ett tilltal från Gud eller så har du inte upplevt Guds tilltal konkret ännu.

För att höra Gud tala måste du våga slappna av i relationen med Gud. Våga lita på att Gud når dig, när du läser när du ber och uttrycker din längtan till Gud. Gud förmår, slappna av i överlåtelsen och i relationen ni har, den är tänkt att pågå i evighet.

 

Den här veckan läser vi ur Hesekiel. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Susanne Wikström, präst i Luleå domkyrkoförsamling.