Lördag 28 mars: En för alla, alla för en

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Ef 4–5.

Här kommer två kapitel präglade av etik. Kapitel som tål att läsas ofta för att få hjälp att hitta riktning och förhållningssätt till livet och varandra.

Vad vill Gud påminna dig särskilt om i dag?