Lördag 27 juni: Josia

Denna vecka läser vi ur Andra Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 22.

Josia var åtta år då han blev kung. Åtta år! Känner du någon åttaåring så vet du hur små de är, och hur stora på samma gång. De har ofta fascinerande tankar och besitter alla möjliga klokskaper. Josia är en kung som trots sin ringa ålder vet vad som är det riktiga sättet att leva i relation till människor och till Gud.

Jesus säger åt att bli som barn. Hur tillämpar du det i ditt liv?