Lördag 26 december: Varning för grälsjuka kvinnor

Läs 5:15–2018:2219:13-1425:2431:10–31

Ordspråksbokens råd till ett lyckligt äktenskap kan delas in i tre teman. Hela femte kapitlet består av råd till gifta män, om hur de ska undvika att falla för frestelser att vara otrogna och på flertalet ställen varnas det för ”grälsjuka kvinnor”. Det tredje temat är upphöjningen av kvinnan ”en duglig hustru är en skänk från Herren” ,19:14. Hela boken avslutas med en poetisk text som lovordar henne.

Det kan tyckas att det är en liten märklig bild som ges, men vad händer om vi vänder på perspektivet och låter texterna handla om det motsatta könet – att kapitel fem även får gälla gifta kvinnor och den grälsjuka är en man? Kan det hjälpa oss att ta till oss kunskapen?

 

Denna vecka läser vi ur Ordspråksboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS kansli Uppsala.