Lördag 25 juli: Äkta och falska profeter

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Petrusbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare.

Läs 2 Pet 1:16–2:22.

Här handlar det mycket om att stå fast vid tron. Först får vi några goda skäl att lita på Guds ord, profeternas ord, och apostlarnas, ögonvittnenas, ord. I kapitel två kommer sedan mycket kraftiga varningar för falska lärare som försöker förleda kristna att tappa den frälsande tron och lämna Guds väg och vilja.

Varför tar författaren i så? Vad är det som står på spel? Tar du den andliga kampen kring ditt liv på allvar? Kan du se Guds omsorg bakom detta allvar?