Lördag 25 april: Att känna igen sig

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan.

Läs kapitel 26–27.

Även i dessa kapitel spelar Petrus en viktig roll.

Fundera på: Hur kan det Petrus är med om i dessa kapitel ha präglat honom som människa? Kan du känna igen dig i Petrus? Varför/varför inte?