Lördag 24 oktober: Herrens första tal – skapelsen och naturen

Läs Job 38:1–38.

Herren svarar till slut Job, och detta är hans första tal till den lidande.

Vad vill Gud undervisa Job – och oss sentida läsare av Jobs bok – om? Vad säger talet om Gud? Vad säger det om människan? Vad är mest utmanande i talet? Varför?

 

Denna vecka läser vi ur Jobs bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.