Lördag 23 maj: Kallade ut ur världen

Denna vecka läser vi ur Johannesevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, missionär och präst i Etiopien.

Läs Joh 15–16.

Jesus talar till, uppmuntrar och styrker sina lärjungar. Han kommer att vara hos dem, med sin Ande, mitt i allt det svåra som också kommer möta dem. De tillhör Honom, inte världen.

Vad betyder det konkret för oss i dag att vi som Jesu lärjungar inte tillhör världen, utan är kallade ut ur den?