Lördag 23 januari: Esra 3-4

Läs kapitel 3–4.

  • Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare?
  • Hur hanterar du motgång respektive framgång?
  • Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?

 

EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna av Tin Mörk.