Lördag 22 augusti: Hosea 12-13

Denna vecka läser vi ur Hosea. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotte Nordström, vice ordförande i Salts styrelse.

Läs kapitel 12–13.

Gud beskrivs i dessa kapitel som en stormig Gud med starka känslor. Han har en stor vrede och uttalar dom över Israel. Stämmer denna bild överens med hur vi ser på Gud i dag?