Lördag 21 november: Heb 11

Läs Hebreerbrevet 11.

Det nämns flera trosförebilder i kapitlet, på vilka sätt är dessa bibelpersoner förebilder i tron för dig? Kan de utmana dig på något sätt? Och hur är du en förebild för andra i tron?

Författaren uppmanar oss att ha blicken fäst på Jesus (12:2); hur kan du ha blicken fäst på Jesus i din vardag?

 

Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Malin Söderstjerna, präst EFS Sundsvall.