Lördag 21 februari: 3 Mos 18–20

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 18–20.

Guds lag är som en spegel som vi kan spegla oss i. Ta en stund och spegla dig i dessa lagar och tillåt dem att tala till dig. Här hittar vi också de välkända orden: ”du skall älska din nästa som dig själv.” Låt detta vara nyckelversen när du läser om de olika lagarna. Ser du Guds lag i ett nytt ljus då?

Fundera över hur du ser på Guds lag. Är den ett problem eller en möjlighet? Något gott eller ont? Har Guds vilja förändrats genom Kristus?  Eller är det snarare att lagens konsekvens (straff) är borta?