Lördag 20 juni: Kom låt oss gå …

Denna vecka läser vi ur Höga visan. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare i EFS Sydöst-Sverige.

Läs kapitel 7.

Mannen och kvinnan har funnit varandra, ”Kom låt oss gå”. I beslutet ”låt oss gå”, finns en viljehandling. Vad vill du med den relation som du finns i?

Om texten handlar om Jesus och församlingen vad säger den dig då? Läs verserna 10–13.