Lördag 19 september: en tjänande ledares omsorg

Läs 2 Kor 10–11.

Paulus ger inte intrycket av att vara en auktoritär och hård ledare. Trots att han grundat församlingen och är en apostel kräver han inte omedelbar lydnad. Istället vill han ”komma underifrån” och har tjänande ledarskap i ödmjukhet. Samtidigt vet han vad han tror är rätt och är inte rädd för att säga det.

Vad kan du lära dig av Paulus ledarskap?

 

Denna vecka läser vi ur Andra Korinthierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Peter Stenman, präst i EFS Mikaelskyrkan i Uppsala.