Lördag 18 juli: Mark 13-15

Denna vecka läser vi ur Markusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Kjell-Arne Alvarsson, bibellärare Bibelfjäll, Hemavan.

Läs kapitel 13–15.

Här försöker Jesus förklara vad som ska hända både den närmsta tiden och den längre fram. Lärjungarna är uppskakade över vad Jesus berättar, att en av dem ska förråda honom, att Petrus ska förneka honom och att Jesus själv ska lida och dö. Mitt i all denna tumult så kommer kvinnan med balsamflaskan och visar sin oerhörda vördnad för Jesus (14:3-).

Var det hon som förstod vad som höll på att hända eller ville hon bara visa Jesus sin kärlek? Förstår Du vad som verkligen hände där på korset? Hur visar du din kärlek till Jesus?