Lördag 18 april: Rut

Denna vecka läser vi ur Domarboken och Rut. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Rut 2–3.

Rut arbetar och blir omhändertagen. Tar ansvar och får gåvor. Går in i relation med människor och blir innesluten i gemenskap. I judisk tradition är hon förebilden för proselyten (någon av icke-judisk börd som konverterar till judendomen). I kristendomen har hon varit en förebild i vänskap och kärlek.

På vilket sätt kan Rut vara en förebild för dig i dag?