Lördag 16 maj: En sons uppror

Denna vecka läser vi ur Andra Samuelsboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Sam 15–16.

David flyr i gråt och uppgivenhet från Jerusalem med sin familj och sina trognaste vänner. Hans son har vänt sig mot honom och han tar emot förbannelser utan att protestera. Han skriver en av sina klagopsalmer, Ps 3. Läs den gärna.

Vad var det för tankar och känslor som rörde sig i David när han gick barfota över olivberget? Känner du igen någon av dem i ditt eget liv?