Lördag 15 augusti: 2 Krön 29

Denna vecka läser vi ur Andra Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Läs kapitel 29.

Hiskia vill återupprätta och återställa templet så att det kunde användas som det var menat. Likt templet behöver vi också behöva renas och återupprättas för att vara det vi är menade att vara. Vad har du i ditt liv som behöver renas?

Det tog totalt 16 dagar att rena templet och prästerna var lite ovilliga till en början. Att återupprätta något kan ta tid, särskilt om det är något som är svårt att ta i men när det är gjort väntar vilan och friheten hos Gud på andra sidan. Vad är upprättelse för dig? Hur tar den sig uttryck i ditt liv?