Lördag 14 mars: Du själv säger det

Denna vecka läser vi ur Lukasevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sussie Kårlin, präst i Förlösa-Kläckeberga församling.

Läs kapitel 23.

I texten nämns många benämningar för vem Jesus är: en som förleder folket? En oskyldig man? En som man hört talas om? Den utvalde? Messias? Kung? Judarnas kung? En rättfärdig man?

Fundera en stund på vilka ord du använder för att beskriva Jesus. Försök att hitta dina egna ord och inte använda de klassiska och ”fromma” uttrycken. Hur beskriver du hans karaktär, hans uppdrag och din relation till honom?