Lördag 14 februari: Guldkalven

Denna vecka läser vi ur Andra Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 32–33

Folkets otålighet gör att de skapar en annan gud än Gud. Skapar du också andra gudar? Varför? Mose erbjuds av Gud att slippa folket och att Gud ska göra ett stort folk av honom, men Mose vägrar. Varför gör Gud detta? Vad kan vi lära om ledarskap av Mose i denna och andra situationer?