Lördag 13 juni: Man kan inte köpa sig ett gott liv, ens med godhet …

Denna vecka läser vi ur Predikaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 9–10.

Här läser vi framgångsteologins motsats.

Man kan inte köpa sig ett perfekt liv utan olycka, vare sig med pengar, godhet, religiösa gärningar eller vishet. Alla ska vi dö och vi har alla exempel på orättvis död. Ändå uppmanas vi att söka vishet även om vi aldrig kommer att förstå allt. Vad är vishet för dig?