Lördag 12 december: De kristne som tjänare och medborgare

Läs Rom 12–14.

Kapitel 12 inleder Paulus med att liksom säga ”I 11 kapitel har jag berättat om evangeliet, om den enorma kärlek och välvilja som Gud har visat dig i Jesus. Lämna nu dig själv helt och fullt till Gud. Låt tacksamheten och glädjen över vad du fått styra dig så att du behagar Gud.”

I tacksamhetens och kärlekens sinnelag tjänar den kristne andra med sina gåvor. Är ”lemmar till för varandra” (12:5) Är det något du har lättare att göra än annat i uppräkningen? Svårare? (12:9–21) En kristen ska vara en lojal samhällsmedborgare och göra det goda. Vi ska alltså inte isolera oss utan ta aktiv del i vårt samhälle. Notera att de ”styrande är inget hot mot goda gärningar”(13:3), men hur ska de göra som bor där de styrande gör onda gärningar?

Kärleken ska styra våra liv, den vållar inte vår nästa något ont. Låt oss leva som om vi redan vore i den nya tiden för ”natten går mot sitt slut och dagen är nära”, sluta med det som hör natten till. Här visar också Paulus tydligt att vi inte ska döma varandra. Den som inte har frid i sitt samvete för att göra något speciellt ska inte bli dömd av den som har frid över det. Den som inte har frid får inte heller döma den som har det. Det är viktigt att respektera varandras samveten och inte tvinga någon till något. ”Fri, men bunden i kärlek” fångar till en del upp hur vi ska handla.

 

Denna vecka läser vi ur Romarbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.