Lördag 11 juli: Jona 1–2

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Jona 1–2.

Jonaboken är mångfasetterad. Denna första del handlar i hög grad om lydnad och kallelse. Hur reagerar Jona på Guds kallelse? Hur reagerar Gud på Jonas svar? Vilken kallelse har du fått som kristen?

Vad handlar kapitel två om? Och vad säger kapitlet om Gud?