Lördag 11 april: Hur ska vi veta?

Denna vecka läser vi ur Femte Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonathan Andersson, kursföreståndare Bibellinjen, Hjälmareds folkhögskola.

Läs 18:9–22.

Gud kommunicerar till oss på många sätt. Det finns gott om profeter som talar Guds ord. De lyssnar vi inte alltid till. Det finns också profeter som inte gör det. Ibland är prövningen enkel, ibland ohyggligt svår. Ibland måste vi gå i tro, ibland måste vi avstå i tro. Det är inte lätt att veta ibland.

Vad ger denna text dig för funderingar runt det profetiska tilltalet?

Vilken hjälp har vi att urskilja vad som kommer från Gud och vad vi inte skall lyssna till?