Lördag 10 oktober: Herrens dag är nära

Läs Sefanja 1–2.

Många människor i dag har en likgiltig inställning till Gud och trosfrågor. Detta är inget nytt fenomen; människorna i Jerusalem på 600-talet f Kr trodde felaktigt att Gud var passiv och frånvarande – ”Herren gör ingenting, gott eller ont” (Sef 1:12). Man tror att man förtjänar det goda som sker och att det onda som sker bara handlar om otur.

I dagens text kan vi läsa flera saker som Gud indirekt hävdar om sig själv: att Gud allena är Gud (1:2–9), Gud är aktiv (1:10–13), Gud är rättvis och barmhärtig (1:14–2:3),  och Gud kommer att döma världen (2:4–15). Domen riktas till nationer i väst: Filistia (2:4–7); öst: Moab och Ammon (2:8–11); syd: Cush / Ethiopien (2:12); och norr: Assyrien (2:13–15).

Till eftertanke: Vår Gud är inte en gud som är långt borta och apatisk när det gäller vad som sker i världen i dag. Han har skapat oss, uppehåller vår fortsatta existens, uppenbarar sig och hör och svarar på våra böner. Herren bryr sig djupt om oss och det som vi bryr oss om.

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm