Lördag 1 augusti: Jak 4:1–5:6

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm.

Läs Jak 4:1–5:6.

Vad brukar du be Gud om, och vad berättar det om din längtan? Mitt i brevet, som fungerar som en stor biktspegel och manar till självrannsakan står det: ”Större är dock den nåd han ger oss” (4:6). Stanna upp vid det, påminn dig om Guds nåd och hans oerhörda kärlek till dig.

I dag eller i morgon … Får Jesus vara med i din planering, för dagen, veckan och framtiden? Hur kan du än mer låta tron på honom prägla din vardag och din framtid?