Fredag 9 oktober: Habackuks lovsång

Läs Habackuk 3.

Detta kapitel är en poetisk omskrivning av israeliternas ökenvandring från Egypten till det utlovade landet. Samma Gud som tog hand om folket då kommer också att kunna ta hand om dem när de nu förs till exil i ett annat land, Babylonien.

  • Hur skulle det vara att sjunga 3:3–15 som en psalm eller lovsång i en gudstjänst i dag? Kommer du på någon lovsång som lyfter fram Guds ”hårda” sida?
  • Frukt och fruktträd används ofta i Bibeln som metaforer för välsignelse. I Habackuk ser vi att vi inte alltid upplever välsignelsen som vi förväntar oss få från Gud. Vilka är ”fikonträden” i ditt liv som du vill se blomstra, men som ännu inte gjort det?

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm