Fredag 8 maj: Bön om förlåtelse

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs några böner om förlåtelse i Psaltaren (till exempel Ps 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).

Dessa psalmer har i den kristna kyrkan kallats för de sju botpsalmerna och de har använts bland annat som syndabekännelser i gudstjänsten. Vad är det psalmisterna ber om mer precist?

Vad finns det att be om förlåtelse för i ditt liv? Formulera gärna med hjälp av psaltarpsalmerna en egen bön om förlåtelse.