Fredag 7 augusti: Att tänka gott om andra

Denna vecka läser vi ur Första Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jens Gunnarsson, student vid Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 19.

Det är smärtsamt att räcka ut sin hand i kärlek och återgäldas med hat. David räckte ut sin hand för att välsigna Hanun, men möttes av förbannelse, därför att Hanuns vänner misstänkliggjorde Davids avsikter.

Misstänksamhet gör människor främmande för varandra. Visserligen bör vi inte vara blåögda och tro allt som sägs, men samtidigt bör vi kunna tänka gott om varandra och (såsom Luther skriver i Katekesen) ”tyda allt till det bästa”.

Var går då gränsen mellan sund öppenhet gentemot omgivningen och blåögd dumdristighet?