Fredag 6 mars: Josua 8:30–9

Denna vecka läser vi ur Josua. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, EFS missionär i Addis Abeba, Etiopien.

Läs kapitel 8:30–9.

Återigen stöter israeliterna på problem när Givoniterna kommer till dem. Vägledning från Herren fanns tillgänglig, men de brydde sig inte om den. De fattade beslutet efter eget sunt förnuft, ”utan att rådfråga Herren”. Ett beslut som får långtgående konsekvenser.

Hur fattar du dina beslut i livet? Hur fattar vi beslut i våra församlingar, på styrelsemöten och årsmöten? Finns det någonting i berättelsen från Josua bok, kapitel 9, som vi kan lära oss av? I så fall vad?